Kalkulator grupy krwi dziecka

Zadajesz sobie pytanie: "Jaka jest moja grupa krwi ?" Albo "Jaką grupę krwi będzie miało moje dziecko ? ". Jeśli chcesz poznać przypuszczalną grupę krwi Twoją lub innej osoby, a niekoniecznie chcesz robić badanie krwi, jest na to sposób...

kalkulator grupy krwi dziecka

Zadajesz sobie pytanie: "Jaka jest moja grupa krwi ?" Albo "Jaką grupę krwi będzie miało moje dziecko ? ". Jeśli chcesz poznać przypuszczalną grupę krwi Twojego przyszłego dziecka, Twoją lub każdej innej osoby, a niekoniecznie chcesz lub możesz zrobić badanie krwi, jest na to sposób. Musisz tylko znać grupy krwi obojga rodziców. Kalkulator grupy krwi Ci poznać w tym pomoże.

Istnieje potencjalnie niezawodna metoda, dzięki której poznasz prawdopodobną grupę krwi danej osoby, oraz z bardzo dużym prawdopodobieństwem ustalisz, jakie grupy krwi są niemożliwe w jej przypadku. Przykładowo, jeśli ojciec dziecka posiada grupę krwi O, zaś grupa krwi matki to AB, teoretycznie żadne z ich dzieci nie odziedziczy jednej z tych grup krwi, lecz będą one miały grupę krwi A lub B.

Jaka jest moja grupa krwi ?

Oblicz grupę krwi wybranej osoby :

By odkryć potencjalną grupę krwi danej osoby, należy podać następujące informacje :

Grupa krwi matki Rh matki
Grupa krwi ojca Rh ojca
lub


Co należy wiedzieć na temat grup krwi

Ludzka krew dzieli się na grupy, według kilku systemów, z których najważniejszy to system ABO odkryty w 1900 roku przez Carla Landsteinera. System ten dzieli krew ludzką na cztery grupy : A, B, AB i O. Nazwa tego systemu pochodzi od pierwszych trzech odkrytych grup krwi, do których dołączyła w późniejszym czasie grupa AB.

Innym bardzo ważnym systemem, służącym do określania grup krwi jest system Rh. Istnieją dwie grupy krwi Rh : grupa Rh + oraz grupa Rh -.

Dziecko dziedziczy swoją grupę krwi po obojgu rodziców, podobnie jak kolor oczu, skóry, włosów i mnóstwo innych cech fizycznych. Gen odpowiedzialny za grupę krwi przynależna do systemu ABO jest zlokalizowany na chromosomie 9. W związku z tym ekspresja genu ABO da miejsce jednej z następujących grup krwi : A, B, AB lub O. Geny A i B są dominujące, a to oznacza, że ujawniają się one zawsze. Gen O jest recesywny, co oznacza, że ujawnia się on tylko w obecności innego O u drugiego rodzica.

Każdy człowiek ma dwie pary każdego chromosomu, po jednym od każdego rodzica. Dwie możliwe ekspresje genu ABO to nasz genotyp. Poniższa tabela przedstawia możliwości dziedziczenia różnych genotypów grupy krwi, w zależności od genotypu rodziców.

Możliwe genotypy dziecka w zależności od genotypów rodziców

Grupa krwi danej osoby jest określana również według systemu Rh. Rh może być dodatni lub ujemny, co oznacza obecność antygenów Rh na powierzchni krwinek czerwonych lub ich brak. Gdy oboje rodzice są Rh ujemni, dziecko siłą rzeczy również będzie Rh ujemne. W innych przypadkach, dziecko odziedziczy Rh ujemne lub Rh dodatnie. W przypadku, gdy matka jest Rh-, ojciec zas Rh+, dochodzi do konfliktu serologicznego, skutkującego niedokrwistością, nadmiarem bilirubiny a w efekcie przedwczesną i nasiloną żółtaczką u noworodka.

Co grupa krwi mówi o naszych przodkach ?

Grupa krwi O pojawiła się ponad 50 000 lat temu i jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnioną grupą krwi na naszej planecie. 45% światowej populacji ma grupę krwi O. Jest to główna grupa krwi u Majów w Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej, w Peru, wśród ludu Navajo - rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, u Eskimosów na Grenlandii, wśród Aborygenów w Australii. Grupa O jest również dominującą w całej Afryce, wśród Buszmenów, Zulusów, oraz wśród ludów Mikronezji, Melanezji i na Południowym Pacyfiku. Jest to najstarsza grupa krwi właściwa dla prymitywnych ludów zbieracko-łowieckich.

Grupa krwi A pojawiła się około 20 000 lat temu. Powszechnie obserwowana przez badaczy wśród ludów osiadłych, które opuściły tereny zadrzewione, zajmowane przez ich przodków o grupie krwi O. Ludy te, przed wiekami rozprzestrzeniły się po żyznych równinach, gdzie oddały się rolnictwu. Ślady grupy krwi A odnajdywane są w dolinach wielkich rzek, takich jak Tygrys, Eufrat, Nil, Indus, Brahmaputra czy Żółta Rzeka. Grupę tę możemy też napotkać na Bliskim Wschodzie, w Chinach północnych i południowych, w Indiach, w Ameryce Środkowej i Południowej, a także wokół Morza Śródziemnego i w Europie Południowej. Jest drugą co do częstości występowania grupą krwi. Posiada ją 40% światowej populacji.

Grupa krwi B pojawiła się około 10 000 lat temu i była obecna wśród ludów koczowniczych, pasterskich, poruszających się stale w poszukiwaniu pastwisk. W stepach Azji Środkowej, na granicy Chin i dzisiejszej Rosji, w rejonie Bajkału i Mongolii, znaleziono ślady krwi grupy B wśród ludów, które ongiś szerzyły terror wśrod populacji osiadłych, pod wodzą takich znanych władców takich jak Attila czy Czyngis-chan. Przedstawiciele grupy B są znacznie mniej liczni niż poprzednich dwu grup. Tylko 11% ludności świata ma grupę krwi B.

Grupa krwi AB jest najmłodszą i ostatnią grupą krwi, jaka pojawiła się w dziejach ludzkości. Zaobserwowano ją wśród osobników, którzy żyli na ziemi ok. 3 tysiące lat temu. Jej przedstawiciele są również najmniej liczni, gdyż stanowią jedynie 4% światowej populacji. Grupa AB powstała prawdopodobnie wskutek owocnego spotkania pomiędzy ludami osiadłymi o grupie krwi A i koczowniczymi o grupie krwi B. Można więc wnioskować, iż ludy o grupie krwi AB to praprzodkowie człowieka współczesnego.

Częstość występowania grup krwi w populacji Polski

Rh Grupa krwi Razem
O A B AB
Rh+ 31 32 15 7 85
Rh- 6 6 2 1 15
Razem 37 38 17 8 100
*procentowo

Komentarze


Polityka prywatności dla reklam Google Adsense