Test IQ

Rozwiąż darmowy test na inteligencję online i dowiedz się czy jesteś bystry. Nasz test zawiera szereg pytań testujących rozmaite rodzaje zdolności, między innymi wyobraźnię przestrzenną, zdolność logicznego myślenia, spostrzegawczość, szybkość procesów myślowych, zdolności werbalne i liczbowe.

Do każdego pytania testowego proponowanych jest kilka odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Postaraj się odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania w jak najkrótszym czasie. Im szybciej uda Ci się pomyślnie zakończyć test, tym lepiej świadczy to o Twojej inteligencji.

By rozwiązać test, przygotuj się do niego należycie, dbając by nikt Ci nie przerywał i byś mógł się skupić i w spokoju zastanowić nad odpowiedziami na zadane w teście pytania. Powodzenia !

Przejdź do testu

1. Która z poniższych figur pasuje na brakujące miejsce ?
Polityka prywatności dla reklam Google Adsense